Det är möjligt att välja om hastigheten ska visas som kilometer i timmen (km/t) eller miles per hour (mph). Detta kan göras genom att: 

  • Öppna Saphe Link-appen
  • Välj Meny
  • Välj Skärm
  • Gå till Lokalisering
  • Välj Använd Imperiella måttenheter (Android) eller Använd Miles per hour (iPhone)
    • För att km/t ska visas, måste den vara avaktiverad 
    • För att miles per hour ska visas, måste den vara aktiverad 


Visa fart i km/tVisa fart i mph