Om din Saphe Drive inte vill ansluta till din telefon, har fastnat och visar samma bild, spelar larmljudet för högt eller lågt eller helt enkelt inte fungerar som den ska, kan det ibland vara fördelaktigt att starta om den.  


Saphe Drive startas om genom att hålla ner mittknappen i 12 sekunder. Du måste fortsätta att hålla ned mittknappen när du ser "av-skärmen". När du hållit ner mittknappen i 12 sekunder slocknar skärmen snabbt för att startas om. Enheten slås sedan på igen och du ser "Saphe Drive"-loggan på skärmen.