Om din Saphe inte ansluter automatiskt till din Huawei-telefon eller tappar anslutningen igen, beror det troligtvis på telefonens hantering av appar. Se därför till att Saphe Link-appen styrs manuellt när det gäller strömförsörjningen, och inte automatiskt. För att göra det måste du: 


  • Gå till Inställningar på telefonen
  • Tryck på Batteri
  • Tryck på App-start eller Start (det är olika beroende på modell) 
  • Tryck på Saphe Link
  • En liten meny med tre andra inställningar visas på skärmen. Alla dessa behöver vara påslagna 
  • Tryck på OK
  • I listan över appar kommer det nu stå Administreras manuellt under Saphe LinkVar uppmärksam på att Bluetooth, mobildata och platstjänster måste aktiveras. Samtidigt får varken prestanda-läge (finns på några Huawei-modeller) eller strömsparläge vara aktiverat. 


Kontrollera dessutom att telefonen är inställd på att upprätthålla anslutningen när enheten slocknar. Se vägledningen här: Huawei tappar anslutningen när skärmen är låst