OBS: Når du nulstiller netværksindstillinger, skal du efterfølgende oprette forbindelse til WiFi netværk og Bluetooth enheder på ny. 


  • Gå ind i Indstillinger > Generelt
  • Vælg "Nulstil"
  • Vælg "Nulstil Netværksindstillinger"
  • Vælg "Nulstil Netværksindstillinger" igen


Nu vil netværksindstillinger på din telefon blive nulstillet.