Saphe A/S erklærer hermed, at Saphe Drive er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU og radioudstyrsdirektiv 2014/53/EU (RED). I overensstemmelse med paragraf 10.8(a) og 10.8(b) i ovennævnte RED, indeholder det efterfølgende oplysninger om de benyttede frekvensområder og den maksimale RF-sendeeffekt for produktet, når det sælges i EU:

Frekvensområde (MHz)
Maks. sendeeffekt (dBm)
2.4~2.483 GHz
≤10 dBmElektrisk og elektronisk udstyr, reservedele og batterier, der er mærket med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal indsamles og bortskaffes separat for at beskytte miljøet.


Opstår der problemer med dit batteri eller spørgsmål vedrørende bortskaffelse

af produktet, venligst kontakt support.