Detta kan betyda att det finns en defekt i din Saphe, men det kan möjligtvis finnas en snabb lösning på problemet:

  • Anslut din Saphe One till telefonen - Så parkopplar du din telefon med en Saphe-enhet
  • Öppna appen och gå in i Menyn > Ljud och Alarm > välj ett alarm > under "Saphe enhet" trycker du på "Testa alarm". Om din Saphe är ansluten kommer den nu spela upp larmtonen. 
    • Du kan också hålla ner den blå knappen i 2 sekunder tills din Saphe One piper, släpp efter pipet. Om den är ansluten kommer den nu att ge ett sirenljud.